Vienna Dental Clinic
Zubná klinika v Petržalke

Blog

Pripravujeme pre Vás už čoskoro:
Keďže si ceníme všetky informácie a nemáme čo skrývať pripravujeme pre Vás Blog, kde budete môcť voľne písať o Nás a o Vašich skúsenostiach s Nami, pýtať sa Nás a diskutovať medzi sebou.
Zároveň Vám chceme dať do povedomia novú mailovú dresu, ktorá slúži na prípadné pripomienky a informácie no takisto aj na námety webovej stránky a facebooku: spravca@viennadentalclinic.sk

Tešíme sa na Vašu návštevu.